Eindejaarsperiode 2022

Met het einde van 2022 in zicht willen we er op wijzen dat noch wij, noch onze partners zullen sluiten tijdens de eindejaarsperiode.

Wel willen we je verzoeken contact op te nemen met onze backoffice indien levering gewenst is in de laatste weken van december. Dit in verband met de beperkte beschikbaarheid van transportmiddelen en personeel.

Onze backoffice bepaalt graag in overleg met jou wat de beste logistieke oplossing is. Neem contact met ons op.